Ta strona www używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do twoich potrzeb.
W każdej chwili masz możliwość zablokowania plików cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się jak to zrobić OK. Rozumiem

Projekty UE

 

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pt. „Wzrost konkurencyjności w firmie Stoczek Natura poprzez wdrożenie badań naukowych do działalności przedsiębiorstwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Celem projektu  jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Stoczek Natura Sp. z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie wyników posiadanych badań B+R i na ich bazie wprowadzenie do produkcji innowacji w postaci nowego produktu: dania gotowego, w którym zastąpiono przeciwutleniacze syntetyczne (askorbinian sodu) naturalnymi, pochodzącymi z herbat.

Planowanym efektem projektu jest wprowadzenie do oferty dania gotowe, których jakość będzie kształtowana dodatkiem naparu herbat białej, czarnej oraz zielonej o stężeniu 0,4% o istotnie wydłużonej trwałości przechowalniczej z dodatkami skrobiowymi

 

wartość projektu: 6 128 474,90 zł

wkład EFRR: 2 989 499,94 zł   (poziom dofinansowania 60%)

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pt. „Przygotowanie do wdrożenia MBI przez firmę Stoczek Natura Sp. z o.o. w celu wzmocnienia jej aktywności międzynarodowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia  Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

 

Celem projektu  Celem projektu jest zwiększenie aktywności Stoczek Natura Sp. z  o.o. na rynkach międzynarodowych dzięki skorzystaniu z usług doradczych w zakresie wsparcia w dostosowaniu oferty do potrzeb rynku docelowego oraz pozyskania partnerów biznesowych i udział w targach.

Planowanym efektem projektu jest pozyskanie partnerów z rynku niemieckiego, co przełoży się na dywersyfikację struktury przychodów oraz zwiększenie przychodów ogółem poprzez uzyskanie przychodów ze sprzedaży eksportowej.

wartość projektu: 463.095,00 zł

wkład EFRR: 320.025,00  zł  (poziom dofinansowania 85%)

 

 

 

 

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pt. „Wprowadzenie innowacji produktowej w celu podniesienia konkurencyjności STOCZEK NATURA SP. Z O. O.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia  Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

 

Celem projektu  jest rozwój firmy, wzrost jej konkurencyjności, innowacyjności, poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności Stoczek Natura, co pozwoli na wdrożenie nowych produktów na rynek.

 

Planowanym efektem projektu jest zwiększenie konkurencyjności rynkowej firmy poprzez wdrożenie do oferty nowych i innowacyjnych produktów w formie dań gotowych na tackach, wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i marketingowej, zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji dań gotowych na tackach, rozszerzenie grupy klientów, wzrost przychodów z tytułu sprzedaży, automatyzacja procesów produkcyjnych, wzrost świadomości zarządzania wzornictwem w strukturach organizacji, spójna komunikacja firmy w zakresie identyfikacji wizualnej dla firmy oraz dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nie produkowanych

 

wartość projektu: 4 927 500,00 zł

wkład EFRR: 2 937 500  zł  (poziom dofinansowania 59,61%)

 

 

10.08.2018 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO z dnia 26.07.2018 r.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Spółka Stoczek Natura Sp. z o.o. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Stoczek Natura Sp. z o.o. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09 sierpnia 2018r., wpłynęły 2 oferty. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Internacjonalizacja Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-023), ul. Chopina 41 lok. 2, NIP: 7123304505

2) Export Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-204), ul. Traktorowa 126/402, NIP: 6751488985

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego analizy do realizacji zamówienia wybrano firmę: Export Group Sp. z o.o.

Dziękujemy za złożoną ofertę

 

26.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE STOCZEK NATURA SP. Z O.O. z dnia 26.07.2018 r.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie opracowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Stoczek Natura Sp. z o.o. zgodnie z wytycznymi oraz wzorem modelu biznesowego opublikowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Zapytanie ofertowe:

 zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania:

 oświadczenie wiedza i doświadczenie

oświadczenie wykluczenia

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

 

 

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI BENEFICJETA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2018  NA ZAKUP INFRASTRUKTURY W RAMACH PROJEKTU - ZAKUP INSTALACJI UKŁADU KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ (BATERII KONDENSATORÓW).

 PYTANIE:

1) Czy w przedmiotowej baterii kondensatorów należy uwzględnić zabudowanie dławików rezonansowych, które zabezpieczają człony kondensatorowe przed dostaniem się wyższych harmonicznych prądu do urządzenia ? Jeśli tak, jaka ma być częstotliwość tłumienia ? (189Hz,134Hz)

ODPOWIEDŹ:

Nie należy uwzględniaćdławików

 

PYTANIE:

 

 1.      Jaka jest odległość od miejsca instalacji baterii do rozdzielni, do której ma być ona przyłączona. Proszę o podanie szacunkowej długości kabli zasilających.
 2.      Czy w rozdzielni jest wolne pole odpływowe z zabezpieczeniem do którego można wpiąć kable zasilające baterię kondensatorów.
 3.      Czy w głównym torze zasilania z transformatora po stronie 0,4 kV są zainstalowane przekładniki prądowe (np. do odczytu całkowitego prądu obciążenia).
 4.      Jeśli nie ma przekładników prądowych proszę o podanie maksymalnego prądu obciążenia, mocy czynnej i biernej zarejestrowanych podczas audytu energetycznego
 5.      (mogą być wykresy graficzne z analizatora).
 6.      W przypadku braku przekładników prądowych proszę również o podanie wymiaru szynoprzewodu lub kabli zasilających rozdzielnię główną z transformatora.

 ODPOWIEDŹ:

W nawiązaniu do przesłanego zapytania poniżej jak i w załączeniu przesyłam odpowiedzi.

Ad. 1 Rzut budynku stacji w załączniku.

Ad. 2 Tak jest.

Ad. 3  i Ad. 5 Wymagana instalacja przekładników. Dwa transformatory w pracy równoległej 2x630kVa. Dwa przewody na fazę 2x240mm2 (średnica pojedynczej żyły ok 28mm)

Ad. 4 Obecnie maksymalny pobór mocy w granicach 350kW, ale proszę założyć możliwość większych obciążeń nawet do 750kW. Niestety nie posiadamy dostatecznej analizy zasilania zakładu. Nie posiadamy żadnych danych z analizatorów.

Dodatkowo poniżej przesyłam tabelę obrazującą bilans energetyczny przedsiębiorstwa.

Całkowity roczny pobór energii (kVArh/rok) – 1 148 282 – docelowo po montażu instalacji – 272 675

Jednostkowe opłaty za energię elektryczną – 0,18155

Opłacalność – obniżenie współczynnika tg φ  0,86 do poziomu w granicach tg φ =0,2.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o informację.

 

PYTANIA:

 1.      Czy chcieliby Państwo, aby w okresie do 19-tego marca wykonać pomiary jakości energii elektrycznej i czy będą one zasadne dla obciążenia o tej porze roku w odniesieniu do największych  okresów zużycia energii elektrycznej w Państwa zakładzie ?
 2.      Czy złożyć naszą ofertę na układ kompensacji mocy biernej o mocy 150kVr bez wykonywania pomiarów ?

ODPWIEDŹ:

Odpowiadając na Pana zapytanie proszę o przygotowanie i złożenie oferty bez wykonywania pomiarów.

 

PYTANIE:

W zakresie realizacji jest podłączenie oraz konfiguracja, dlatego potrzebowalibyśmy przeprowadzić wizję lokalną, żeby zmierzyć odległości(mb kabla,jeśli są trasy kablowe proszę o informację) od rozdzielnicy do baterii, zobaczyć przyłącza oraz miejsce w rozdzielnicy gdzie należy się wpiąć (jakie są możliwości zamontowania przekładnika na zasilaniu). Jakie są możliwości  wyłączenia podczas montażu?

Na jakiej podstawie zostały określone parametry baterii opisane w SIWZ? Czy były dokonane pomiary obrazujące charakter obciążeń i poziomy THD w państwa zakładzie w reprezentatywnym przedziale czasu obejmującym cały cykl pracy zakładu?

Z naszej strony zalecane jest odbycie wizji lokalnej. Państwa to nic nie kosztuje a my będziemy w stanie złożyć optymalną ofertę cenową.

 

ODPOWIEDŹ:

W nawiązaniu do poniższego maila przesyłam rzut budynku stacji oraz zdjęcie dwóch przewodów na fazę 2x240mm2 (średnica pojedynczej żyły ok 28mm).

Wymagana instalacja przekładników. Dwa transformatory w pracy równoległej 2x630kVa. Dwa przewody na fazę 2x240mm2 (średnica pojedynczej żyły ok 28mm)

Obecnie maksymalny pobór mocy w granicach 350kW, ale proszę założyć możliwość większych obciążeń nawet do 750kW. Niestety nie posiadamy dostatecznej analizy zasilania zakładu. Nie posiadamy żadnych danych z analizatorów. Moc baterii została dobrana tylko na podstawie rachunków za dystrybucję.

Dodatkowo poniżej przesyłam tabelę obrazującą bilans energetyczny przedsiębiorstwa.

Całkowity roczny pobór energii (kVArh/rok) – 1 148 282 – docelowo po montażu instalacji – 272 675

Jednostkowe opłaty za energię elektryczną – 0,18155

Opłacalność – obniżenie współczynnika tg φ  0,86 do poziomu w granicach tg φ =0,2.

Proszę o przygotowanie i złożenie oferty bez wykonywania pomiarów.

 PYTANIA:

 1.     Czy moc 150kvar jest mocą znamionową czy rzeczywistą baterii (dla sieci 400V kondensatory na 480V spowodują że przy znamionowej mocy 150kvar bateria będzie miała moc rzeczywista na poziomie 104kvar). Czy uwzględniono powyższą stratę mocy przy wyborze kondensatorów na napięcie 480V?
 2.      Jakie stopniowanie mocy poszczególnych członów jest wymagane (czy akceptowane jest stopniowanie 2 x 12,5 / 25 / 50 / 50)?
 3.      Czy w związku z tym że w baterii mają być kondensatory na napięcie 480V, bateria ma być również wyposażona w dławiki filtrujące wyższe harmoniczne?
 4.      Jaki ma być procentowy współczynnik  tłumienia dławików (p=7% czy p=14%)?
 5.      Jakie są wymagane maksymalne wymiary szafy baterii kondensatorów (wys. x szer. x gł.)?
 6.      Jakiej klasy szczelności ma być obudowa (czy wystarczy IP41)?
 7.      Jakiego koloru ma być obudowa (proszę o podanie koloru z palety RAL)?
 8.      Jak ma być zrealizowane zasilanie szafy baterii (od dołu z kanału kablowego czy od góry przez dach)?
 9.      Jakiej długości i w jaki sposób ma być prowadzona linia kablowa przeznaczona do zasilenia szafy baterii?
 10.    Czy do prowadzenia linii kablowej przeznaczonej do zasilania baterii konieczne jest wykonanie trasy koryt kablowych oraz wykonanie przejść przez ściany lub stropy?
 11.    jakiego typu i jaki amperaż ma istniejące pole rozdzielni do którego ma zostać przyłączona bateria?
 12.    Czy istnieje przekładnik prądowy zainstalowany w głównym polu zasilającym rozdzielni z którego sygnał można byłoby doprowadzić do regulatora mocy zainstalowanego w szafie baterii kondensatorów?
 13.    Jeśli w chwili obecnej nie ma takiego przekładnika prądowego to prosimy o podanie jego parametrów: amperaż, moc, klasa dokładności, wymiary otworu, maksymalne wymiary zewnętrzne.

ODPOWIEDZI:

 1.       Moc 150 kVar przy 400V
 2.       Może być zaproponowane stopniowanie
 3.       Bez dławików
 4.       4.j.w.
 5.       5. 200 x 120x 40cm   (wys. x szer. x gł.)
 6.       Wystarczy IP41
 7.       Proszę wybrać z odcieni biały, szary beżowy
 8.       Od dołu
 9.       ok. 2m
 10.       Nie
 11.       315A
 12.     Nie
 13.     Dwa przewody na fazę 2x240mm2 (średnica pojedynczej żyły ok 28mm)

 

 

 

 

 

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pt. „Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP. Z O. O.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Celem projektu  jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Stoczek Natura Sp. z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie wyników posiadanych badań B+R i na ich bazie wprowadzenie do produkcji innowacji w postaci technologii wyrobu mięsnego dania gotowego.

Planowanym efektem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań poprzez modernizację linii do produkcji dań gotowych w słoikach i puszkach, na co pozwolą zakupione nowe środki trwałe oraz wartość niematerialna i prawna. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na podniesienie jakości i innowacyjności oferowanych produktów, ich powtarzalności oraz zwiększenie wydajności produkcyjnej. Dodatkowo w wyniku realizacji projektu firma będzie miała możliwość wprowadzenia do oferty handlowej nowych produktów o wartościach prozdrowotnych, kierowanych do nowej grupy konsumentów. W trakcie realizacji projektu zostaną wykorzystane nowoczesne technologie informacyjne lub komunikacyjne (usprawnienie procesu zarządzania) co również pozytywnie wpłynie na konkurencyjność firmy oraz na budowanie społeczeństwa informacyjnego. Wzrost innowacji zostanie zapewniony m.in. poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone na realizację wyników prac badawczych.

 

wartość projektu: 6 071 382,24 zł

wkład EFRR: 2 961 649,85 zł zł  (poziom dofinansowania 60%)

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa STOCZEK NATURA SP. Z O. O.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Celem projektu  jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Stoczek Natura Sp. z o. o. poprzez głęboką termomodernizację budynku przedsiębiorstwa.

Planowanym efektem projektu jest wdrożenie usprawnienia w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię służąca zapewnieniu w pomieszczeniach warunków umożliwiających realizację odbywającego się tam procesu produkcyjnego. Projekt przewiduje realizację  przedsięwzięć obniżających zapotrzebowanie na energie cieplną oraz energie elektryczną.

 

wartość projektu: 3 643 502,64 PLN

wkład EFRR: 1 499 760,46  zł  (poziom dofinansowania 50,63%)

 

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt." Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przy Spółce Stoczek Natura Sp. z o.o. " w ramach POIR 2014-2020 Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), w którym prowadzone będą prace badawczo - rozwojowe związane z poszukiwaniem innowacyjnych, nowatorskich rozwiązań w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz przetwórstwa mięsnego. Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe posłużą Wnioskodawcy do wprowadzenia ulepszeń w produkcji półproduktów owocowych (nadzienia słodkie, marmolady), półproduktów warzywnych (farsze słone warzywne oraz warzywno-mięsne) oraz sosów.

Planowanym efektem projektu będzie wdrażanie innowacji procesowych i produktowych w zakresie wytwarzania półproduktów dla branży piekarniczo-cukierniczej oraz gastronomiczno-hotelarskiej.  Działalność badawczo-rozwojowa Beneficjenta związana z powstaniem CBR stanowić będzie kluczowy element rozwoju w kierunku podniesienia konkurencyjności i innowacyjności w zakresie produkcji żywości najwyższej jakości.

 

Wartość projektu: 19 023 201,78 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 9 254 610,62 zł

 

 

15.06.2017

Rozeznanie rynku dotyczące  zakupu funkcjonalności do systemu ERP -modułu związanego z rozliczeniem produkcji usługowej.

 

Zamawiający – Stoczek Natura sp. z o.o.– planuje zakup funkcjonalności  systemu ERP związanego z rozliczeniem produkcji usługowej w posiadanym systemie Asseco Softlab ERP, którego opis podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

1. W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy Państwa do przesłania kalkulacji ceny na wykonanie modułu związanego z rozliczeniem produkcji usługowej. W przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać:

a) ceny netto i brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym podanym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. 

b) Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie modułu.

c) termin wykonania usługi od 01.08.2017 do 31.12.2018r

2. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 23 czerwca  2017r. osobiście w siedzibie firmy:  STOCZEK NATURA  SP. Z O O.O. ul. Dwernickiego 5, 21-450 Stoczek Łukowski

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

 

 

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Nowy wzór dla przedsiębiorstwa" w ramach POPW 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap I

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa STOCZEK NATURA Sp. z o.o. do efektywnego zarządzania wzornictwem, co wpłynie pozytywnie na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i umożliwi pełne wykorzystanie jego potencjału rozwojowego. Rezultat projektu, w postaci strategii wzorniczej przedsiębiorstwa STOCZEK NATURA Sp. z o.o., pozwoli na ukierunkowanie rozwoju produkcji oraz handlu pod kątem oczekiwań wzorniczych poszczególnych grup klientów.

 

Planowanym efektem projektu zwiększenie atrakcyjności produktów w opinii konsumentów, co umożliwi konkurencję cenową i pozacenową, zwiększając tym samym przychody przedsiębiorstwa oraz podniesienie efektywności produkcji i optymalizacja możliwości produkcyjnych poprzez ulepszenie istniejących lub wprowadzanie nowych produktów pod kątem wzornictwa.

 

wartość projektu: 46 24,00 PLN

wkład EFRR: 31 960,00 zł (poziom dofinansowania 85%)

 

 

07.10.2016 

Rozeznanie rynku dotyczące  opracowania audytu energetycznego

Zamawiający – Stoczek Natura sp. z o.o.– planuje przygotowanie audytu energetycznego, którego opis podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy Państwa do przesłania oferty na wykonanie audytu wraz z kalkulacją ceny na jego wykonanie.

Zamawiający prosi o przekazanie informacji w wyżej wymienionym  zakresie w terminie od 07 października  2016r. do 06 grudnia 2016r.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.siejko@stoczek.com.pl .

Załącznik nr. 1

 

23.09.2016

Informacja o wyniku postępowania wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I. 

Informacja o wyborze oferty

 

05.09.2016

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy, że firma Stoczek Natura Sp. z o.o.   rozpoczęła postępowanie ofertowe w zakresie przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I.

 Poniżej komplet dokumentów do złożenia oferty:

 -         Zapytanie ofertowe  1.4 POPW

../upload/STOCZEK NATURA_zapytanie_ofertowe_1 4_POPW_1.pdf

-         Załączniki do zapytania ofertowego 1.4 POPW

../upload/STOCZEK NATURA_załączniki_zapytanie_ofertowe_1.4_POPW_1.pdf