Ta strona www używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do twoich potrzeb.
W każdej chwili masz możliwość zablokowania plików cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się jak to zrobić OK. Rozumiem

Projekty UE

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pt. „Wzrost konkurencyjności STOCZEK NATURA SP. Z O. O.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Celem projektu  jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Stoczek Natura Sp. z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie wyników posiadanych badań B+R i na ich bazie wprowadzenie do produkcji innowacji w postaci technologii wyrobu mięsnego dania gotowego.

Planowanym efektem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań poprzez modernizację linii do produkcji dań gotowych w słoikach i puszkach, na co pozwolą zakupione nowe środki trwałe oraz wartość niematerialna i prawna. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na podniesienie jakości i innowacyjności oferowanych produktów, ich powtarzalności oraz zwiększenie wydajności produkcyjnej. Dodatkowo w wyniku realizacji projektu firma będzie miała możliwość wprowadzenia do oferty handlowej nowych produktów o wartościach prozdrowotnych, kierowanych do nowej grupy konsumentów. W trakcie realizacji projektu zostaną wykorzystane nowoczesne technologie informacyjne lub komunikacyjne (usprawnienie procesu zarządzania) co również pozytywnie wpłynie na konkurencyjność firmy oraz na budowanie społeczeństwa informacyjnego. Wzrost innowacji zostanie zapewniony m.in. poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone na realizację wyników prac badawczych.

 

wartość projektu: 6 071 382,24 zł

wkład EFRR: 2 961 649,85 zł zł  (poziom dofinansowania 60%)

 

 

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa STOCZEK NATURA SP. Z O. O.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Celem projektu  jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Stoczek Natura Sp. z o. o. poprzez głęboką termomodernizację budynku przedsiębiorstwa.

Planowanym efektem projektu jest wdrożenie usprawnienia w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię służąca zapewnieniu w pomieszczeniach warunków umożliwiających realizację odbywającego się tam procesu produkcyjnego. Projekt przewiduje realizację  przedsięwzięć obniżających zapotrzebowanie na energie cieplną oraz energie elektryczną.

 

wartość projektu: 3 643 502,64 PLN

wkład EFRR: 1 499 760,46  zł  (poziom dofinansowania 50,63%)

 

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt." Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przy Spółce Stoczek Natura Sp. z o.o. " w ramach POIR 2014-2020 Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), w którym prowadzone będą prace badawczo - rozwojowe związane z poszukiwaniem innowacyjnych, nowatorskich rozwiązań w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz przetwórstwa mięsnego. Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe posłużą Wnioskodawcy do wprowadzenia ulepszeń w produkcji półproduktów owocowych (nadzienia słodkie, marmolady), półproduktów warzywnych (farsze słone warzywne oraz warzywno-mięsne) oraz sosów.

Planowanym efektem projektu będzie wdrażanie innowacji procesowych i produktowych w zakresie wytwarzania półproduktów dla branży piekarniczo-cukierniczej oraz gastronomiczno-hotelarskiej.  Działalność badawczo-rozwojowa Beneficjenta związana z powstaniem CBR stanowić będzie kluczowy element rozwoju w kierunku podniesienia konkurencyjności i innowacyjności w zakresie produkcji żywości najwyższej jakości.

 

Wartość projektu: 19 023 201,78 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 9 254 610,62 zł

 

 

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Nowy wzór dla przedsiębiorstwa" w ramach POPW 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap I

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa STOCZEK NATURA Sp. z o.o. do efektywnego zarządzania wzornictwem, co wpłynie pozytywnie na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i umożliwi pełne wykorzystanie jego potencjału rozwojowego. Rezultat projektu, w postaci strategii wzorniczej przedsiębiorstwa STOCZEK NATURA Sp. z o.o., pozwoli na ukierunkowanie rozwoju produkcji oraz handlu pod kątem oczekiwań wzorniczych poszczególnych grup klientów.

 

Planowanym efektem projektu zwiększenie atrakcyjności produktów w opinii konsumentów, co umożliwi konkurencję cenową i pozacenową, zwiększając tym samym przychody przedsiębiorstwa oraz podniesienie efektywności produkcji i optymalizacja możliwości produkcyjnych poprzez ulepszenie istniejących lub wprowadzanie nowych produktów pod kątem wzornictwa.

 

wartość projektu: 46 24,00 PLN

wkład EFRR: 31 960,00 zł (poziom dofinansowania 85%)

 

 

"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Kampania promocyjno - informacyjna na rynku polskim pt. "Jakość natury" mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw , grupy i organizację producentów oraz organizację międzybranżowe" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Cel realizacji operacji:

Promocja produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości "Jakość i Tradycja" oraz "Rolnictwo Ekologiczne" na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

Efekty operacji:

Zmiana obecnego wizerunku promowanych produktów, a tym samym doprowadzenie do zwiększenia ich sprzedaży. Osiągniecie tego celu będzie powiązane z wykorzystaniem jako warstwy przekazu informacji o systemie jakości w którym wytwarzane są produkty- promocja systemów jakości "Jakość, tradycja" oraz "Rolnictwo ekologiczne".

 

 

23.09.2016

Informacja o wyniku postępowania wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I. 

Informacja o wyborze oferty

 

05.09.2016

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy, że firma Stoczek Natura Sp. z o.o.   rozpoczęła postępowanie ofertowe w zakresie przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I.

 Poniżej komplet dokumentów do złożenia oferty:

 -         Zapytanie ofertowe  1.4 POPW

../upload/STOCZEK NATURA_zapytanie_ofertowe_1 4_POPW_1.pdf

-         Załączniki do zapytania ofertowego 1.4 POPW

../upload/STOCZEK NATURA_załączniki_zapytanie_ofertowe_1.4_POPW_1.pdf