Ta strona www używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do twoich potrzeb.
W każdej chwili masz możliwość zablokowania plików cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się jak to zrobić OK. Rozumiem

Projekty UE

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt." Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przy Spółce Stoczek Natura Sp. z o.o. " w ramach POIR 2014-2020 Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), w którym prowadzone będą prace badawczo - rozwojowe związane z poszukiwaniem innowacyjnych, nowatorskich rozwiązań w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz przetwórstwa mięsnego. Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe posłużą Wnioskodawcy do wprowadzenia ulepszeń w produkcji półproduktów owocowych (nadzienia słodkie, marmolady), półproduktów warzywnych (farsze słone warzywne oraz warzywno-mięsne) oraz sosów.

Planowanym efektem projektu będzie wdrażanie innowacji procesowych i produktowych w zakresie wytwarzania półproduktów dla branży piekarniczo-cukierniczej oraz gastronomiczno-hotelarskiej.  Działalność badawczo-rozwojowa Beneficjenta związana z powstaniem CBR stanowić będzie kluczowy element rozwoju w kierunku podniesienia konkurencyjności i innowacyjności w zakresie produkcji żywości najwyższej jakości.

 

Wartość projektu: 19 023 201,78 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 9 254 610,62 zł

 

 

Stoczek Natura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Nowy wzór dla przedsiębiorstwa" w ramach POPW 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap I

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa STOCZEK NATURA Sp. z o.o. do efektywnego zarządzania wzornictwem, co wpłynie pozytywnie na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i umożliwi pełne wykorzystanie jego potencjału rozwojowego. Rezultat projektu, w postaci strategii wzorniczej przedsiębiorstwa STOCZEK NATURA Sp. z o.o., pozwoli na ukierunkowanie rozwoju produkcji oraz handlu pod kątem oczekiwań wzorniczych poszczególnych grup klientów.

 

Planowanym efektem projektu zwiększenie atrakcyjności produktów w opinii konsumentów, co umożliwi konkurencję cenową i pozacenową, zwiększając tym samym przychody przedsiębiorstwa oraz podniesienie efektywności produkcji i optymalizacja możliwości produkcyjnych poprzez ulepszenie istniejących lub wprowadzanie nowych produktów pod kątem wzornictwa.

 

wartość projektu: 46 24,00 PLN

wkład EFRR: 31 960,00 zł (poziom dofinansowania 85%)

 

 

"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Kampania promocyjno - informacyjna na rynku polskim pt. "Jakość natury" mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw , grupy i organizację producentów oraz organizację międzybranżowe" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Cel realizacji operacji:

Promocja produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości "Jakość i Tradycja" oraz "Rolnictwo Ekologiczne" na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

Efekty operacji:

Zmiana obecnego wizerunku promowanych produktów, a tym samym doprowadzenie do zwiększenia ich sprzedaży. Osiągniecie tego celu będzie powiązane z wykorzystaniem jako warstwy przekazu informacji o systemie jakości w którym wytwarzane są produkty- promocja systemów jakości "Jakość, tradycja" oraz "Rolnictwo ekologiczne".

 

 

23.09.2016

Informacja o wyniku postępowania wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I. 

Informacja o wyborze oferty

 

05.09.2016

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy, że firma Stoczek Natura Sp. z o.o.   rozpoczęła postępowanie ofertowe w zakresie przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I.

 Poniżej komplet dokumentów do złożenia oferty:

 -         Zapytanie ofertowe  1.4 POPW

../upload/STOCZEK NATURA_zapytanie_ofertowe_1 4_POPW_1.pdf

-         Załączniki do zapytania ofertowego 1.4 POPW

../upload/STOCZEK NATURA_załączniki_zapytanie_ofertowe_1.4_POPW_1.pdf